Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporlandı

Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerilerine Dair Yeni ve Kapsamlı Bir Çalıştay Yapılarak Rapor Yayımlandı. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kırşehir Şube başkanı Oktay Cebeci, Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporunu değerlendirdi. Eğitimin sorunlarının çalışanların sorunlarının çözülmesiyle çözüme kavuşacağını belirten Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kırşehir Şube başkanı Oktay Cebeci, eğitim çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecek bir ücret artışının yapılması […]
Akçakent - 5 Mayıs 2017 12:20 A A

Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerilerine Dair Yeni ve Kapsamlı Bir Çalıştay Yapılarak Rapor Yayımlandı.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kırşehir Şube başkanı Oktay Cebeci, Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporunu değerlendirdi.

Eğitimin sorunlarının çalışanların sorunlarının çözülmesiyle çözüme kavuşacağını belirten Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kırşehir Şube başkanı Oktay Cebeci, eğitim çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecek bir ücret artışının yapılması gerektiğini dile getirdi.

Oktay Cebeci, “Eğitim çalışanlarının sorunları bizim sorunumuzdur. Bize göre eğitimin sorunu, çalışanların sorunları çözülmeden çözülemez. Sendika olarak, sorunların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Ancak sorunun kaynağı neredeyse, çözümü de orada aramalıyız, arıyoruz. Ekonomik gelişmeden eğitim çalışanlarının da hak ettiği payı almasını sağlayacak refah payı verilmelidir. Ücret ve aylıkların tamamı emekliliğe yansıtılmalıdır. Gelir vergisi oranları reel ücret artışı sağlayacak şekilde sabitlenmelidir. Bütün eğitim çalışanlarının birinci dereceye kadar ilerleyebilmeleri sağlanmalıdır. Mevcut ek gösterge rakamları en az 600 puan artırılmalıdır” dedi.

ORTAK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yaşanabilir bir yarını hazırlayan bugünden sorumlu olduklarının altını çizen Cebeci, bu bilincin bir yansıması olan çalıştayda ortaya çıkan ve eğitim çalışanlarının ortak sorunlarından bazıları ve çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

* Eğitim çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecek bir ücret artışı yapılmalıdır.

* Ülkenin ekonomik gelişmesinden eğitim çalışanlarının da hak ettiği payı almasını sağlayacak refah payı verilmelidir.

* Ücret ve aylıkların tamamı emekliliğe yansıtılmalıdır.

* Gelir vergisi oranları reel ücret artışı sağlayacak şekilde sabitlenmelidir.

* Bütün eğitim çalışanlarının birinci dereceye kadar ilerleyebilmeleri sağlanmalıdır.

* Mevcut ek gösterge rakamları en az 600 puan artırılmalıdır.

* Kılık ve kıyafet dayatması sona erdirilmelidir.

* Siyaset ve grev hakkının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

* Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak, bu hizmet sınıfındaki personel genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmelidir.

* Hizmet kolu kapsamındaki kurumlarda görev yapan şeflere, Adalet Bakanlığı kadrolarında görev yapan şeflere tanınan mali haklar tanınmalıdır.

ÖĞRETMENLERİMİZİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

* Ek ders birim ücretleri en az iki katı tutarında artırılmalıdır.

* Öğretmenlerin aylık karşılığı ders saatleri arasındaki farklılık giderilerek 15 saate eşitlenmelidir.

* İstihdamda güçlük çekilen yörelerde görev yapan öğretmenlere ilave tazminat ödenmelidir.

* Zorunlu İLKSAN üyeliği dayatan kanun hükmü kaldırılmalıdır.

* Alan değişikliği talepleri karşılanmalıdır.

* Kariyer basamakları sistemi yeniden işler hale getirilmelidir.

* 4/B’li yerine kadrolu öğretmen ataması yapılmalı, mevcut sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir.

* Ücretli öğretmenlik ve kadrosuz usta öğreticilik uygulamasına son verilmeli, öğretmen ihtiyacı bütünüyle memur kadroları yoluyla sağlanmalıdır.

YÖNETİCİLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

* Eğitim kurumu yöneticilerine ödenen ücret, görev ve sorumluluklarıyla orantılı olacak şekilde artırılmalı, kurum içi ücret dengesi korunmalıdır.

* Eğitim kurumu yöneticilerinin sosyal güvenlik işlemleri ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklanan şahsi sorumluluklarının ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerince üstlenilmesi sağlanmalıdır.

* Eğitim kurumu yöneticilerinin derse girme zorunluluğu kaldırılmalıdır.

* İlköğretim okulları için de bütçe tahsis edilmeli, yöneticilerin öğretmen ve velilerle karşı karşıya gelmesi önlenmelidir.

* Öğretim yılına hazırlık ödeneği bütün eğitim çalışanlarına ödenmelidir.

* Haftalık 40 saati aşan çalışmalarında fazla mesai ücreti ödenmeli ya da personel yetersizliği bahanesine sığınılmadan izin kullandırılmalıdır.

* Yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarında çalışan engelli personel sınavsız olarak memur kadrolarına atanmalıdır.

* Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları en geç iki yılda bir olmak üzere, düzenli bir şekilde yapılmalıdır.

* 4/C statüsündeki personel kadroya geçirilmelidir.

* Geliştirme ödeneği uygulamasına devam edilmeli; profesör, doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlisi dışındaki kadrolarda yer alan öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği yüzde 50’si tutarında değil, tam olarak ödenmelidir.

* Doktorasını tamamlayan akademisyenlere kadro tahsisi yapılmalıdır.

* Doçentlik sözlü sınavı kaldırılmalı, doçentlik süreci yeniden ele alınmalıdır.

* Yardımcı doçentler daimi kadroya geçirilmelidir.

* 2547 sayılı kanunun 33/a ve 50/d maddelerindeki araştırma görevlileriyle ÖYP araştırma görevlilerine daimi kadro tahsisi yapılmalıdır.

* Geliştirme ödeneği ve yükseköğretim tazminatı üniversite idari personeline de ödenmelidir.

* Döner sermaye gelirlerine katkısı olan idari personele de döner sermaye katkı payı ödenmelidir.

* Kamu konutlarının tahsisinde kadro unvanına dayalı ayrımcılık yapılmamalı, konutların en az yüzde 80’i sıra tahsisli konut olarak belirlenmelidir.

* İdari personele merkezi sistem dahilinde üniversiteler arası yer değişikliği hakkı tanınmalıdır.

* YÖK ya da ÖSYM tarafından en geç iki yılda bir merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmalı, üniversitelerdeki atamalar bu sınav puanına göre gerçekleştirilmelidir.

* Yurtlarda özel ve gece hizmetleri talimatı kapsamında yerine getirilen nöbet görevi karşılığı, yılı bütçe kanununda gösterilen birim çalışma ücretinin en az beş katı tutarında nöbet veya fazla çalışma ücreti ödenmelidir.

* Milli ve dini bayramlarda yapılan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir.

* Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları bir an önce yapılmalı, bu sınav sonuçlarına göre boş kadrolara atama gerçekleştirilmelidir.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Sorunları çözülmüş, iş huzurunu yakalamış çalışanların daha verimli bir performansla daha nitelikli bir gelecek hazırlayacağından şüphe duymadıklarını ifade eden Oktay Cebeci, “Sendika olarak, çabamız, gayemiz, bunun gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu çalışmamızın, geleceğimizi yetiştiren eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümüne katkıda bulunacağını düşünüyor, sorunların çözümünün takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyorum” dedi.

Comments

comments

Bu haber 7792 kez okundu.
Akçakent - 12:20 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.