KIRŞEHİR DE DEPREM Mİ VARDI? (21B) İHALE NASIL YAPILIR ?

Yaklaşık 8 yıldır SN Yaşar BAHÇECİ nin başkanlığında yönetilen Kırşehir Belediyesin de  yapılan bir ihale gündeme bomba gibi düştü, bizde sorumlu gazetecilik kapsamında Kırşehir kamuoyu adına konuyu sizler için araştırdık,   İşin adı; SEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE SERT ZEMİN İLE PEYZAJ DÜZENLEMESİ İNŞAAT YAPIM İŞİ 2017/229265 ihale kayıt numarası ile 25.05.2017  tarihinde 28.181.428 (eski para değeriyle […]
Genel - 18 Eylül 2017 21:53 A A

Yaklaşık 8 yıldır SN Yaşar BAHÇECİ nin başkanlığında yönetilen Kırşehir Belediyesin de  yapılan bir ihale gündeme bomba gibi düştü, bizde sorumlu gazetecilik kapsamında Kırşehir kamuoyu adına konuyu sizler için araştırdık,

 

İşin adı; SEHRİN MUHTELİF YERLERİNDE SERT ZEMİN İLE PEYZAJ DÜZENLEMESİ İNŞAAT YAPIM İŞİ

2017/229265 ihale kayıt numarası ile 25.05.2017  tarihinde 28.181.428 (eski para değeriyle 28 trilyon) yaklaşık maliyet ile 4734 sayılı devlet ihale kanununun 21-b maddesi uyarınca pazarlık usulüyle ilansız olarak ihaleye çıkılmış ve 5 firmaya davetiye gönderilerek kısa sürede neticelendirilmiş ve % 13.5 kırımla ÖZBEK inşaat ile 12.06.2017 tarihinde 24.300.000 tl + kdv üzerinden sözleşme imzalanmıştır..ihale bedeli üzerine % 18 kdv yi de ilave edilince belediye kasasından çıkcak miktar 28.674.000 tl ya ulaşmaktadır.

Şöyle bakıldığı zaman Buraya kadar herşey usule uygun,ancak şaşırtıcı olanı ihalenin uygulanduğı yöntemdir.. kamu kurumlarında bu tip ihaleler açık ihale yöntemiyle rekabete açık şekilde yapılır,ancak çok zorunlu hallerde pazarlık yöntemi tercih edilir,sayın bahçecinin  Bu ihale uyguladığı ihale yöntemi 4734/21-B maddesidir.bu madde yasada ;

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması olarak tanımlamaktadır.

 

Burada temel unsur ihaleye konu olayda  temel unsurun ÖNGÖRÜLEMEYEN olması gerekmektedir..şikayete konu olan benzer bir ihalede Kamu ihale kurumu uzmanları ise öngörülemezliği şu şekilde açıklamışlardır; Her ne kadar “öngörülemezlik” teorisi idari sözleşmeler için geliştirilmiş bir kavram ise de, 4734 sayılı Kanunda yer verilen kavramların idare hukuku esasları içerisinde uygulanması gerektiğinden ve benzer olaylarda aynı şekilde uygulanması zorunlu olduğundan “öngörülemeyen olay” kavramı açıklığa kavuşturulmalıdır.

Bir durumun, Kamu İhale mevzuatı ve 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesi açısından, “idarece öngörülemeyen olay” içerisine girebilmesi için; Ortaya çıkan olay; ihale yapılmasını gerektiren durumdan önce idare tarafından “öngörülemez”, “olağan dışı” nitelikte ve “idarenin iradesinden bağımsız” olmalıdır. Yukarıda belirtilen ölçütler göz önüne alınarak, başvuru konusu ihalenin ‘idarece öngörülemeyen olay’ kavramı içinde değerlendirilmesinin irdelenmesi gerekmektedir…” şeklindedir

Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) bendinde “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” hallerinde pazarlık usulü ile ihaleye çıkılabileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak bentte geçen “idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması” ifadesi, idarelerce yanlış anlaşılma ve uygulamalara neden olmaktadır. İdareler, çoğu zaman gecikmiş, ihmal edilmiş veya planlanamamış ve bu nedenlerle de acil hale gelmiş işler için pazarlık yöntemine başvurmaktadırlar. Pazarlık usulü ile ihaleye çıkmanın bu gerekçelere dayandırılması kanunun amacına ve ruhuna uygun düşmemektedir.

Kanun, maddenin bu bendinde öncelikle olağanüstü durumları düzenlemektedir. Büyük sel, yangın, deprem gibi doğal afetler, genel hayatın olağan akışını etkileyecek mahiyette salgın hastalıklar, çok ciddi şekilde vatandaşların can veya mal güvenliklerinin ortadan kalkması gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine söz konusu hizmetin acil olarak yerine getirilmesinin zorunlu olması halinde pazarlık usulüyle ihaleye çıkılabilecektir. Kanun’un amacı bu gibi olağanüstü hallerde Kanun’un temel ihale usulleri olarak addettiği açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün uygulanması nedeni ile ihale sürecinde ortaya çıkacak zaman kaybını önlemek, bir an önce afetten ve olağanüstü durumdan zarar gören vatandaşlara asgari sağlık, yaşam ve güvenlik, kamu kuruluşlarına ise; hayati önemi haiz hizmet koşullarını yeniden sağlayabilmek ve de bu suretle kamu hizmetinin olağan koşullarda ifası için kamu düzeninin tekrar kurulmasını sağlamaktır. Sadece afetin meydana gelmesi değil, anında ve süratle müdahale gereği de bu bendin ön gördüğü ihmal edilemez bir koşuldur. Can ve mal kaybının önlenebilmesi amacıyla afete yapılması gereken müdahalenin aciliyetini kaybettikten sonra yapılacak müdahale artık ivedi olmayacak, pazarlık usulünün kullanılma gerekçesini ortadan kaldıracaktır. Yani 2010 yılında meydana gelen deprem nedeniyle 2014 yılında pazarlıkla ihaleye çıkılamayacaktır.

Aynı bent, idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması halinde hizmetin acil olarak yapılmasının zorunlu olması halinde, pazarlık usulüne başvurulabilmesini hüküm altına almaktadır. İdare tarafından önceden öngörülemeyen hal, idarelerin planlama, programlama, organizasyon ve ihtiyaçların önceden tespit edilememesi gibi idarenin fonksiyonunu ve görevini gereğince ifa edememesinden kaynaklanan hallerini kapsamaz.

 

 

Ayrıca devlet ihale kanununu temel ilkelerinin sayıldığı 5.maddesi İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur..diyerek bağlayıcı bir hüküm koymuştur.

Şimdi bu açıklayıcı bilgiler ışığında kamuoyunun bilgilenmesi amacıyla sn belediye yönetimine soruyoruz.

 • Yasanın son derece açık ve anlaşılır olmasına rağmen neden açık ihale yerine konu ile hiç alakası olmayan tamamen kapalı ve neredeyse keyfi bir biçimde pazarlık ihalesi tercih edlmiştir.
 • 4734 sayılı yasanın 5. Maddesi neden açıkça ihlal edilmiştir,bu ihalede,eşitlik,saydamlık,rekabet ve hesap verilebirlik varmıdır.
 • Yıllardır devam eden kazı çalışmalarının doğal sonucu olan yol ve kaldırımların bozulacağını onca teknik personel, danışman yol gösterici tecrübe ve birikime rağmen 2017 yılının mayıs ayına kadar farkedilmemiştir.öngörülememiştir.
 • Kanalizasyon su vs alt yapı çalışmaları 2015 yılında başladığı malumlarınızdır,üst yapı ihalesini 2017 mayısı yerine ocak ayında yapsanız hem açık ihale olacak,hem rekabete açık olacak,belkide ihale kırımı % 20 lere dayanarak birkaç trilyon belediye kasasından fazladan çıkmamış olacaktı..bu nedenle ihale biriminin sorumlularını bu konuda kamu zararına sebep oldukları için eski belediye çalışanlarını yargılattığınız gibi mahkemeye vermeyi düşünüyormusunuz.
 • Mevzuata aykırı biçimde bu işin ÖZBEK inşaat ın tercih edilmesinin kamu oyunun bilmesi gereken özel bir neden varmıdır.
 • Seçim beyannamenizde bütün işlerin açık bir şekilde yapılacağını,halka hesap vereceğinizi,gizli kapaklı herhangi bir işe kalkışılmasına müsaade edilmeyeceğini bildirmenize rağmen,,hemen hemen bütün ihalelerin pazarlık usulü ile aynı firmalara verilmesini izahı varmıdır.
 • İhale komisyonunda ekibinizden hiç kimsenin yer almadığı,bütün imzaların gariban, konusunda uzman olmayan kişilere kurumsal baskı yolula attırıldığı doğrumudur..ihalede görev alan Başkan yardımcısı,danışman,ve sizin göreve getirdiğiniz daire müdürü varmıdır.
 • Yapılan bu son ihale usulü yanlışta olsa ..yıllara yaygın inşaat ve onarım işi olması nedeniyle,belediye meclisine bilgi verilmişmidir,,karar alınmışmıdır.

 

 

Kamuoyunun doğru bilgilenmesi amacıyla yaptığımız bu haberin özellikle belediye yönetimince doğru anlaşılması,belediye meclisinde bulunana sayın meclis üyelerinin konuya duyarlı olmaları,ve şayet bu ihalede bir suç varsa yetkililerin gereğini yapmalarını, ve konunun takipçisi olacağımızı ve sn belediye yönetiminin bu konuda yapacağı bir açıklamayı beklediğimizi belirtiyoruz.

Comments

comments

Bu haber 15011 kez okundu.
Genel - 21:53 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

 • alberto 20 Eylül 2017 05:17

  bu ihale sistemi değişmeli ama nasıl? işin kalitesi ile ilgilenilmiyor. 1 yılda inşaat yap 3 yılda dokulsun. Oh ne guzel.