“ADALET KANSERİ”

ÇAĞIMIZIN YENİ VEBASI Modern yaşam , hızla ilerley­en teknoloji, içeriği ve genleri ile oynanmış kimyasal içerikli gıdalar, mevsimlerin sıcaklıklarının değişme­si, insanlar üzerinde hızla artan mane­vi boşluklardan dolayı oluşan strese ve depresyona dayalı bazı rahatsızlıklar ve daha sayamadığım bir çok neden günümüz dünyasında çeşitli hastalıklara yol açmakta ve tıp bilimi bunlara cevap vermeye, çare bulmaya çalışmaktadır. […]
Genel - 20 Kasım 2017 15:26 A A

ÇAĞIMIZIN YENİ VEBASI

Modern yaşam , hızla ilerley­en teknoloji, içeriği ve genleri ile oynanmış kimyasal içerikli gıdalar, mevsimlerin sıcaklıklarının değişme­si, insanlar üzerinde hızla artan mane­vi boşluklardan dolayı oluşan strese ve depresyona dayalı bazı rahatsızlıklar ve daha sayamadığım bir çok neden günümüz dünyasında çeşitli hastalıklara yol açmakta ve tıp bilimi bunlara cevap vermeye, çare bulmaya çalışmaktadır.

Ancak günümüz de bazı hastalıklar var ki, bunları tıp ilmi ile açıklamak müm­kün değildir. Bir virüs gibi yayılan, sadece kişilere değil ailelere, çevreye, topluma, devlete ve hatta tüm insanlığa sirayet eden, yayılan, etkileyen, zarar veren bu hastalığının adı ADALETSİZLİK tir. Tıp bilimin de bu hastalık henüz literatüre girmese dahi belirtileri, bir VEBA gibi yok olan aile ve toplum yapıları sonucu, değişik şekillerde tıp alanının da tesirine, etkisine girmektedir. O kadar tesirli bir hastalıktır ki ADALETSİZLİK VEBASI, aynı anda binlerce kişiyi hatta milyonlar­ca kişiyi tesiri altına almaktadır. Birileri zamanında oturmuş, Yüce dinimiz İslam ile ilgili 5 tane şart getirerek belirli bir kalıba sığdırmaya çalışmışlardır. Bunlar hepimizin bildiği ve hatta çocuklarımıza sorduğumuz İslam’ın 5 şartıdır. Bu şart­ları incelediğimiz de Manasını bile an­lamadığımız, bilmediğimiz, bilsek dahi uygulamadığımız , hani eski tarihi Türk filmlerinde Bizanslıların, Müslüman olmaları sahnelerinde olduğu gibi tek­erleme olarak söylenen ve bize okullar­da öğretil(mey) en Kelime_i Şehadet , Namaz Hac, Oruç ve Zekat…. Bu ibadetler de sadece abdiyet açısından Allah’ı RAB olarak görülmektedir ve gösterilmekte­dir. Yıllarca Müslümanlar böyle kandırıldı ve uyutuldu. Sormak istiyorum. İbadette RABBİNİZ Allah ta, toplum da, maişet mücadelesinde, nafaka telaşında, hak arama noktasında RABBİNİZ KİM ? is­lamın şartlarında neden ADALET YOK VE ADİL OLMAK YOK? Allah namaz ka­dar, oruç kadar vs. vs. Adaletle hükmet­meyi emretmedi mi? Yüce kitabımızın birçok yerinde Adalet emri yok mu? Adalet bir bayana isim vermekle, bazı binalara Adalet sarayı diye isim verme­kle, bir partiye isim vermekle veya başka bir sivil toplum kuruluşlarına isim ver­mekle olmuyor . Söylemle olmuyor. Bu ülkemizin en büyük sorunu ve hastalığı Adaletsizliklerdir. Bu hastalık şu an her bireyden her vatandaşa kadar sirayet et­miştir. Aslında sadece ülkemizin sorunu değil tüm insanlığın sorunudur. Aidsten, Kanserden daha beter bir hastalıktır. Sa­dece kişinin kendisine değil etrafındaki kişilere de, tüm topluma da zarar ver­mektedir.

Somut bir örnek vermek istiyorum. Yıllarca sadece Müslüman olmalarından dolayı, 28 şubat zulümlerini yaşamış, kime hizmet ettiği belli birçok derin yapının savcısı ve hakimleri tarafından, sözde yargılanmış, ellerine taş dahi al­mamış bir çok bu ülkenin vatandaşı, 20 yıla yakın bir süredir içeride , zindanlar­da halen tutsaktır. Kendilerini yargılayan , birilerinin uşaklığını yapan , maşalığını ve tetikçiliğini yapan savcı ve hakimler­in cezaevinde olduğu, hatta bazı odaklar tarafından bu uşaklara mağduriyet edebi­yatları yapılan, güzellemeler söylenen, Sulandırılan davalara bakıyorum da.. Şe­hmus ALPSOY ve diğer arkadaşlarının çekmiş olduğu adaletsizlikleri sizlerin takdirine sunuyorum.

Bir çoğu cezaevinde öldüler. Yaşayan­lar da ölümcül hastalıklarla başbaşa kaldılar. Şehmus ALPSOY .. Kanser hastası …17 yıldır cezaevinde…3. Dereceden ko­lon kanseri. Garabetlerle dolu karanlık 28 Şubatın bir kurbanı. Müebbet hap­is cezasına çarptırılmış bir Müslüman. Geçtiğimiz sene kolonunun bir kısmı, mesanesi ve apandisti alındı. Vücudu­nun sağında ve solunda bir torba ile cezaevinde hayatını devam ettirmekte. Sürekli bakıma muhtaç bir halde.. Adli tıp ölümünü beklemekte. Ve bir çok ark­adaşı da ölümü tadıp ahirete intikal etti. Geçenlerde ŞEHMUS ALPSOY ‘un yeni bir fotoğrafı yayınlandı. Ellerinde kelepçe, tekerlekli sandalye de.. Cezaevi persone­li refakati ile hastahane koridorunda dolaştırılmakta. Bu insanların SUÇU NE?

Aslında bu kişi , Tıpta adına kolon kanseri diye teşhis konulmasına rağmen hem vicdan katında hem de Allah katın­da hastalığının adı: ADALET KANSERİ dir. Ergenekon, 28 Şubat ve hatta 15 temmuz aktörleri gözümüzün önünde tahliye edilirken, davaları kasıtlı olarak sulandırılırken, hastanelerde özel oda­larda ellerinde tesbihlerle poz vermeleri gözümüzde canlanırken, hatta ERGENE­KON TERÖR ÖRGÜTÜNE ve 28 ŞUBAT’ IN gerçekten HAKETMİŞ FAİLLERİNE toplum nazarında, olmayan itibarları ver­ilirken, Müslümanca yaşamaya çalışan ve yıllarca zindanlarda bulunan Yusufil­erin haykırışını ve izzetli duruşlarına si­zlere aktarmak ve hatırlatmak istedim. 28 ŞUBATLAR BİTMEDİ VE İÇERİDE HA­LEN KARDEŞLERİMİZ VAR.

Evet. Adaletsizlik çağımızın en büyük hastalığıdır. Devletlerin dini Adal­ettir. Adil olmak zorundadırlar. Mülkün, canın, namusun temeli adalettir. Adaletle hükmetmek mecburiyetindedirler. Ada­let terazisi, ölçüsü şaşarsa hem bu dün­yada, hem de ahirette telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkarır. İslam’ın ve İnsanlığın şartlarından olan ADALET gibi temel direği, toplumun her kesimine aşılamalıyız. Uygulamalıyız.

Sadece savcılara, hakimlere, ada­let saraylarına bırakılamayacak geniş­likte bir kavramdır. Bu kavramı bizlere öğretecek alimler, imamlar, öğretmen­lerdir. Uygulayacaklar ise başımızdaki idareciler, yöneticiler ve tüm sorumluluk makamlarıdır. Gerçi adaletsizlik üzerine kurulan düzen de faizden, kumardan ve fuhşiyattan alınan vergilerle ödenen maaşları ile mi bizlere adaleti öğretece­kler. O da başlı başına başka ve büyük bir konu.

Selam ve dua ile….

Comments

comments

Bu haber 5845 kez okundu.
Genel - 15:26 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.