Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alımı Gerçekleştirecek

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN yapılan açıklamada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacağı bildirildi Öğretim Üyesi Alım İlanı Öğretim Elemanı Alım İlanı   T.C. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı […]
Manşet Haberleri - 29 Aralık 2018 22:33 A A

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN yapılan açıklamada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacağı bildirildi

Öğretim Üyesi Alım İlanı

Öğretim Elemanı Alım İlanı  

T.C.

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi asgari şartları (Bakınız:http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe

Özgeçmiş

2 adet fotoğraf

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Askerlik durum belgesi

Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi)

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atamalara Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız:http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar.

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Doktor Öğretim Üyeleri (ilgili akademik birime) 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

S Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

S Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

S İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

S Profesör adayın doçentlik sözlü sınavından başarılı olması gerekir.

S Doçent kadrolarına müracaat eden adayların ” Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve Atanma Yönergesi” uyarınca Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak Jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak Doçentlik sözlü sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

S Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

S %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili akademik birime şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT ARANAN NİTELİKLER

Sıra

No

Birim Bölüm Abd Unvan Drc Adet Açıklama
1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Lise Öğrencilerinin Spor Yapma Durumlarına Göre Sosyal Beceri Ve Liderlik Özellikleri Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.
2. Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Spor

Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği Doktor

Öğretim

Üyesi

5 1 Kontrast Su Terapisi Ve Elektroterapi Uygulamalarının Bireysel Ve Takım Sporu Yapanlarda Gecikmiş Kas Ağrısına Etkileri Konusunda Çalışmaları Olmak.
3. Eğitim Fakültesi Eğitim

Bilimleri

Eğitim Programları Ve Öğretim Profesör 1 1 Eğitim Programları Ve Öğretimi Alanında Doçentliğini Almış Olmak. Kavram Öğrenme, Öğretmenlerde Dönüt Düzeltme, Öğretmen Ve Öğrencilerin Ölçme Değerlendirme Anlayışlarındaki Uyum Düzeyi Üzerine Çalışmaları Olmak.
4. Eğitim Fakültesi Eğitim

Bilimleri

Eğitim Programları Ve Öğretim Doçent 1 1 Ab Erasmus Eğitim Programının Cıpp Modeline Göre Değerlendirilmesi Ve Yabancı Dil Öğretimi Konularında Çalışmaları Olmak.
5. Eğitim Fakültesi Eğitim

Bilimleri

Eğitim Yönetimi Doçent 1 1 İş Yaşamı Kalitesi, Kayırmacılık, Meslektaş Koçluğu Ve Örgütsel Kültür Metaforu İle İlgili Çalışmaları Olmak.
6. Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 1 Karbonik Anhidraz, Sülfonamid, Piperazin Ve Komlekslerinin Sentezi, Antimikrobial Aktivite Konularında Çalışmaları Olmak.
7. Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Fen Eğitiminde Mikro Öğretim, Teknolojik Ve Pedagojik-Alan Bilgisi Ve Sosyo-Bilimsel Konularda Çalışmaları Olmak.
8. Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Özel Yetenekliler Eğitimi Doktor

Öğretim

Üyesi

5 1 Özel Eğitim Alanında Doktora Yapmış Olmak. Sesbilgisel Farkındalık Becerileri Konusunda Çalışmaları Olmak.
9. Eğitim Fakültesi Temel

Eğitim

Sınıf Eğitimi Doçent 1 1 Fen Eğitiminde Matematiksel Düşünme, Stem (Fen-Teknoloji-Matematik Ve Mühendislik) Ve Okul Dışı Öğrenme Ortamları Konularında Çalışmaları Olmak.
10. Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi Alanında Almış Olmak. Şiir Ve Aruz Öğretimi Üzerine Çalışmaları Olmak.
11. Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Doçentliğini Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi Alanında Almış Olmak. Metin Dilbilimi Ve Yazma Eğitimi Üzerine Çalışmaları Olmak.
12. Fen-Edebiyat

Fakültesi

Arkeoloji Prehistorya Doçent 1 1 Zooarkeoloji Konusunda Uzmanlaşmış Olmak, Orta Anadolu’da İlk Tunç Çağ Konusunda Arkeolojik Araştırmalar(Yüzey Araştırması, Müze Çalışmaları Vb.) Yürütmüş Olmak
13. Fen-Edebiyat

Fakültesi

Coğrafya Beşeri Ve Ekonomik Coğrafya Doçent 1 1 Beşeri Ve İktisadi Coğrafya Alanında Doçentlik Ünvanı Almış Olmak, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak
14. Fen-Edebiyat

Fakültesi

Matematik Analiz Ve

Fonksiyonlar Teorisi

Doçent 1 1 Toplanabilir Metotlar Yardımıyla Korovkin Tipi Yaklaşım Teorisi Ve Alt Dizilerin Yakınsaklığı Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak
15. Fen-Edebiyat

Fakültesi

Matematik Analiz Ve

Fonksiyonlar Teorisi

Doçent 1 1 Genelleştirilmiş Orlicz-Morrey Uzayları Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak
16. Fen-Edebiyat

Fakültesi

Tarih Genel Türk Tarihi Doçent 1 1 Türk Eğitim Tarihi Ve Türk Kadın Hareketi Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak
17. Fen-Edebiyat

Fakültesi

Tarih Osmanlı Müesseseleri Ve Medeniyeti Tarihi Doçent 1 1 Osmanlı’da Şikayet Müessesesi Üzerine Çalışmış Olmak, Ordu Ve Savaş Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak
18. Fen-Edebiyat

Fakültesi

Türk Dili Ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Doçent 1 1 Geleneksel Türk Tiyatrosu Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak
19. Fen-Edebiyat

Fakültesi

Moleküler Biyoloji Ve Genetik Genetik Profesör 1 1 Moleküler Bitki Genetiği Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.
20. Fen-Edebiyat

Fakültesi

Moleküler Biyoloji Ve Genetik Genetik Doçent 1 1 Mikrofungusların Möleküler Taksonomisi Ve Filogenisi Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak
21. Fizik Tedavi Ve

Rehabilitasyon

Yüksekokulu

Fizik Tedavi Ve

Rehabilitasyo

n

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Doçent 1 1 Alzheimer Demanslı Olgularda Egzersiz Eğitiminin Fonksiyonellik Üzerine Etkileri Konusunda Çalışmış Olmak” Veya ” Boyun Ağrılı Yaşlı Bireylerde Mulligan Mobilizasyon Yönteminin Etkileri Üzerine Çalışmış Olmak
22. Fizik Tedavi Ve

Rehabilitasyon

Yüksekokulu

Fizik Tedavi Ve

Rehabilitasyo

n

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Arasetamolün Fetal Kemik Gelişimi Üzerine Olası Teratojenik Etkileri Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.
23. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Doçent 1 1 Doçentlik Ünvanını Mikro İktisat Alanında Almış Olmak, Kurumsal İktisat, Finansal İktisat Ve Savunma Ekonomisi Konularında Ulusal Ve Uluslararası Çalışmalar Yapmış Olmak.
24. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Ticaret Hukuku Doçent 1 1 Finans Alanında Doçentlik Ünvanı Almış Olmak, Firma Değerlemesi, Entelektüel Sermaye Değerlemesi, Marka Değerlemesi Ve Finansal Krizler Konularında Ulusal Ve Uluslararası Çalışmalar Yapmış Olmak.
25. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Doçent 1 1 Pazarlama Alanında Doçentlik Ünvanı Almış Olmak; Deneyimsel Perakendecilik, Perakende Mağaza Önerileri, Perakendeci Markası, Şehir Markası Ve Etik Pazarlama Konularında Ulusal Ve Uluslararası Çalışmalar Yapmış Olmak.
26. İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Profesör 1 1 Liderlik Ve Stratejik Yönetim, Devletin Rolü, Örtük Bilgi Paylaşımı Ve Yapay Zeka Konularında Çalışmaları Bulunmak.
27. Kaman Meslek Yüksekokulu Büro

Hizmetleri

Ve

Sekreterlik

Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Doktor

Öğretim

Üyesi

5 1 Örgütsel Bağlılık, Örgüt Kültürü, Teknoloji Kabul Modeli Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
28. Kaman Meslek Yüksekokulu Madencilik Ve Maden Çıkarma Sondaj Teknolojisi Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Doğal Taş Kesme İşleminde Bor Karbür Katkılı Elmas Soketler Ve Kayaçların Delinebilirlik Ve Kesilebilirlikleri Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
29. Mucur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi

Hizmetler Ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Doktor

Öğretim

Üyesi

5 1 Biyomühendislik Ve Bilimleri Ana Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak. Patojenlerin İdentifikasyonu İçin Moleküler Tanı Kitleri Geliştirmek Üzere Çalışmış Olmak.
30. Mühendislik -Mimarlık Fakültesi İnşaat

Mühendisliği

Hidrolik Profesör 1 1 Hidrolik Mühendisliği Alanında Çalışmaları Olmak
31. Mühendislik -Mimarlık Fakültesi Makine

Mühendisliği

Konstrüksiyon Ve İmalat Doçent 1 1 Makine Mühendisliği Alanında Doçentlik Unvanı Almış Olmak.
32. Sağlık Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Tıbbi

Hizmetler Ve Teknikler

Elektronörofizyoloji Doktor

Öğretim

Üyesi

5 1 Atom Molekül Etkileşmelerinden Reaktif Saçılma ve Spektroskopi Konularında Çalışmış Olmak.
33. Sağlık Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Tıbbi

Hizmetler Ve Teknikler

Ortopedik Protez Ve Ortez Doktor

Öğretim

Üyesi

4 1 ‘Yakıt Pili Teknolojisi, Yüksek Sıcaklık Membranları, Malzemelerin Mekanik Ve Fiziksel Özellikleri Konusunda Çalışmaları Olmak’
34. Sağlık Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Tıbbi

Hizmetler Ve Teknikler

Optisyenlik Doktor

Öğretim

Üyesi

4 1 Fizik Alanında Yüksek Lisans Ve Doktora Derecesine Sahip Olmak. Reaksiyon Tesir Kesiti Ölçümünde Çalışmaları Bulunmak.
35. Sağlık Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Tıbbi

Hizmetler Ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Vajinal Probiyotikler Üzerinde Çalışma Yapmış Olmak
36. Sağlık

Yüksekokulu

Çocuk

Gelişimi

Çocuk Gelişimi Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Doktorasını “Okul Öncesi Eğitimi” Alanında Doktora Yapmış Olmak Ve “Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi” Konusunda Çalışmaları Bulunmak.
37. Sağlık

Yüksekokulu

Çocuk

Gelişimi

Çocuk Gelişimi Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Doktorasını “İstatistik Anabilim Dalında” Yapmış Olmak Ve “Çok Değişkenli Kalite Kontrolde Sinyale Neden Olan Değişkenlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir Ağları Yaklaşımları” Konusunda Çalışmaları Olmak.
38. Sağlık

Yüksekokulu

Çocuk

Gelişimi

Çocuk Gelişimi Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Yüksek Lisansını “Okul Öncesi Eğitimi” Ve Doktorasını İse “Çocuk Gelişimi” Alanında Yapmış Olmak.
39. Sağlık

Yüksekokulu

Hemşirelik Hemşirelik Profesör 1 1 Doçentlik Unvanını “Hemşirelik Esasları” Alanında Almış Olmak Ve “Hemşirelik Eğitimi” Üzerine Çalışmaları Olmak.
40. Sağlık

Yüksekokulu

Hemşirelik Hemşirelik Doçent 1 1 Doçentlik Unvanını “Halk Sağlığı Hemşireliği” Alanında Almış Olmak Ve “Yaşlıların Bakımında Neuman Sistem Modeli Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.
41. Sağlık

Yüksekokulu

Hemşirelik Hemşirelik Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Doktorasını “Hemşirelik Anabilim Dalı Halk Sağlığı Hemşireliği” Alanında Almış Olmak Ve “Halk Sağlığı Hemşiresi Tarafından Evde Verilen Bakımın Tip Iı Diyabetin Kontrolüne Etkisi” Konusunda Çalışmış Olmak
42. Sosyal Bilimler

Meslek

Yüksekokulu

Muhasebe Ve Vergi Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Profesör 1 1 Siparişe Bağlı Üretimde Performans Değerlemesi Ve Muhasebe Maliyet Analizleri Konularında Çalışma Yapmış Olmak.
43. Teknik Bilimler

Meslek

Yüksekokulu

Makine Ve Metal

Teknolojileri

Makine Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Dörtlü Heusler Alaşımlarının Yapısal, Elektronik, Elastik, Dinamik Ve Termodinamik Özelliklerinin İncelenmesi Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.
44. Teknik Bilimler

Meslek

Yüksekokulu

Bilgisayar

Teknolojileri

Bilgisayar

Programcılığı

Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Siber-Fiziksel Sistemlerde Ve Ölçeklenebilir Çok Çekirdekli Gömülü İşlemciler Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.
45. Teknik Bilimler

Meslek

Yüksekokulu

Bilgisayar

Teknolojileri

Bilgisayar

Teknolojisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Robotik Ve Bilgisayarlı Görü Kapsamında, Üç Boyutlu Haritalama Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak
46. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Doçent 1 1 Avrupa Üroloji Derneği Board Sınavı Başarı Belgesi Alarak Febu (Fellowship Of European Board Of Urology) Ünvanı Almış Olmak Ve Penile Enhancement (Kalınlaştırma) Konusunda Greftleme Yöntemleriyle Çalışmış Olmak. Yükseköğretim Kuramlarında En Az 2 Yıl Akademisyenlik Deneyimi Bulunmak.
47. Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 1 Retina Dekolmanı Ve Keratokonus Alanlarında Çalışmaları Olmak Ve Yükseköğretim Kurumlarında En Az 2 Yıl Akademisyenlik Deneyimi Bulunmak.
48. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Parazitoloji Profesör 1 1 Fasciola Ve Cyclospora Konularında Çalışma Yapmış Olmak
49. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Deneysel Renal İskemi Reperfüzyon Hasarı Ve Deneysel Diyabetik Nefropati İle İlgili Çalışmaları Olmak

Yükseköğretim Kurumlarında En Az 2 Yıl Akademisyenlik Deneyimi Bulunmak.

50. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 1 Stem Hastalarında Akut Stent Trombozu Prediktör Faktörleri, Kısa Ve Uzun Dönem Mortaliteyi Etkileyen Faktörler Ve Kontrast Nefropatisi Üzerine Çalışmaları Olmak
51. Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Adli Tıp Alanında Uzman Olmak Psikolojik Otopsi Konusunda Çalışmaları Olmak ve En Az 2 Yıl Akademisyenlik Deneyimi Bulunmak.
52. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Doçent 1 1 Subtelomerik Mlpa ve Biyoinformatik Konularında Çalışmaları Olmak En Az 2 Yıl Akademisyenlik Deneyimi Bulunmak.
53. Ziraat Fakültesi Tarımsal

Biyoteknoloji

Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji Doçent 1 1 Gıda Patojenlerinde Antimikrobiyel Dirençlilik Üzerine Çalışmaları Olmak.
54. Ziraat Fakültesi Tarla

Bitkileri

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Doçent 1 1 Mera Islahı ve Yapay Mera Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
55. Ziraat Fakültesi Tarla

Bitkileri

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Doçent 1 1 Yemeklik Tane Baklagil Islahı ve Bu Bitkilere Ait Genetik Kaynaklar Konusunda Çalışmış Olmak.
56. Ziraat Fakültesi Tarla

Bitkileri

Tahıllar Ve Yemeklik Baklagiller Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Tahıllar Ve Gıdalarda İz Elementleri Tayini İçin Analitik Yöntem Geliştirilmesi Konusunda Çalışmaları Olmak.
57. Ziraat Fakültesi Tarla

Bitkileri

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Tıbbi ve Yenilebilir Bitkiler Üzerinde Morfolojik, Anatomik, Mikromorfolojik ve Etnobotanik Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.
58. Ziraat Fakültesi Zootekni Hayvan Yetiştirme ve Islahı Doçent 1 1 Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Ve Islahı Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
59. Ziraat Fakültesi Zootekni Hayvan Yetiştirme ve Islahı Doçent 1 1 Kanatlı Hayvanlarda, Çevresel Zenginleştirme Ve Sperm Dondurma Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak.
60. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Doçent 1 1 Tasavvufta Marifet Düşüncesi Konularında Çalışma Yapmış Olmak.

Comments

comments

Bu haber 9553 kez okundu.
Manşet Haberleri - 22:33 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.