Yüksek Lisans/Doktora öğrencisi alınacak

Kırşehir Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yarıyılı Yüksek Lisans/Doktora öğrencisi alımı yapılacak. 2017-2018 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılı başvuruları 20 Haziran’dan itibaren 9 Temmuz 2017 tarihine kadar http://kayit.ahievran.edu.tr/sosyal adresine online yapılacak. Adaylar sadece bir anabilim dalını tercih edebilecekler. Evrakları eksik olan adayların başvurusu geçersiz sayılacak. Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına alan dışından başvuran öğrenciler için […]
Genel - 20 Haziran 2017 16:40 A A

Kırşehir Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yarıyılı Yüksek Lisans/Doktora öğrencisi alımı yapılacak.

2017-2018 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılı başvuruları 20 Haziran’dan itibaren 9 Temmuz 2017 tarihine kadar http://kayit.ahievran.edu.tr/sosyal adresine online yapılacak.

Adaylar sadece bir anabilim dalını tercih edebilecekler. Evrakları eksik olan adayların başvurusu geçersiz sayılacak. Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına alan dışından başvuran öğrenciler için ilgili ABD / ASD kararı ile Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilecek. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne tezli yüksek lisans, tezli yüksek lisans yabancı uyruklu, tezli yüksek lisans yatay geçiş, doktora, doktora yabancı uyruklu, doktora yatay geçiş olmak üzere Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda 30, Tarih Anabilim Dalı’nda 31, Temel Eğitim anabilim Dalı’nda 18, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı’nda 21, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı’nda 51, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda 22, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda 23, Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalı’nda 19, Antropoloji Anabilim Dalı’nda 22, İşletme Anabilim Dalı’nda 17 öğrenci alımı yapılacak.

11 Temmuz 2017 Salı günü saat:13.00’te Mülakata girmeye hak kazanan öğrencilerin listesi www.ahievran.edu.tr adresinde duyurulacak.

Mülakat Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok Dersliklerinde yapılacak.

Anabilim dalları yüksek lisans 13 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 09.30’da, doktora programı saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Sonuçlar 14 Temmuz 2017 Cuma günü saat 14.00’te www.ahievran.edu.tr ve

http://sbe.ahievran.edu.tr adreslerinde duyurulacak.

Kesin kayıtlar 17-19 Temmuz 2017 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde yapılacak.

Yedekler 20 Temmuz 2017 tarihinde ilan edilecek ve 20-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine yedek öğrenci listesinden boş kalan öğrenci sayısı kadar yedek sırası dikkate alınarak kayıt yapılacak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

* Lisans/Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi ya da mezun durumundaki adaylar için mezun olduğunu gösterir transkript belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi.

* Nüfus cüzdanının fotokopisi

* Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanlar için ayrıca Yükseköğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi.

* Not döküm belgesi fotokopisi (transkript)

* Not döküm belgeleri 4’lük sisteme göre hazırlanmış adayların 100’lük sisteme çevrim işlemi YÖK eşdeğerlilik tablosu esas alınarak yapılır. Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri not çevirim işlemi üniversite senatosunun kabul ettiği tablo uyarınca yapılır.

* ALES sonuç belgesi (Kasım 2014 ve daha sonraki sınavlar)

* Yabancı Dil Belgesi aslı veya onaylı sureti (KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL, EYDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmak gerekir)

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

* Lisans/Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da onaylı fotokopisi.

* Nüfus cüzdanının fotokopisi.

* ALES sonuç belgesi.

* Yabancı Dil Belgesi aslı veya onaylı sureti (KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL, EYDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmak gerekir)

* Lisans/Yüksek Lisans Not Döküm Belgesi (Transkript) aslı veya onaylı fotokopisi.

* 4 adet vesikalık fotoğraf.

* Erkek adaylardan, askerlik şubesinden alınacak “Doktora/Yüksek lisans yapmak üzere bir enstitüye kaydolmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır” ibaresini taşıyan yeni tarihli bir belge, askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir belge istenir. Bakaya durumunda olan ve mahkemesi devam eden adayların kayıtları yapılmaz.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

* Başvuracak adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış olanların Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesini ibraz etmesi gerekir.

* Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 puan almış olmaları gerekir (Geleneksel Türk El Sanatları Anasanat Dalına, alan içi olarak kabul edilenlerde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz). Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES 55 taban puanına karşılık gösterilen GMAT, GRE veya benzeri diğer sınav sonuçları da kabul edilir.

* Yabancı dil sonuç belgesi. Şayet dil belgesi yoksa yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.

DOKTORA PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

* Başvuracak adayların bir lisans (yüksek lisans geçerliliği olan) / yüksek lisans diplomasına veya mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Lisans (yüksek lisans geçerliliği olan) veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış olanlardan ayrıca Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi istenir.

* Yüksek lisans mezuniyet notunun tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 68, 4 tam puan üzerinden en az 2,5 harfli sistemde en az CB olması gerekir.

* Lisans derecesiyle (yüksek lisans geçerliliği olan bir diplomaya sahip olma koşuluyla) doktora programına başvuranların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

* Yabancı dil (YDS) sınavından en az 55 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından muadili olan bir puanı belirtir yabancı dil belgesinin olması gerekir.

Comments

comments

Bu haber 11118 kez okundu.
Genel - 16:40 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.