Kırşehir’de Göçle Mücadele Seferberliği

  Düzensiz Göçle Etkin Mücadele İçin Yabancıların Vize yada İkamet İzin Belgesi ve Pasaport İbraz Etmeleri Gerekecek… Kırşehir’de çoğunluğu Iraklıların oluşturduğu 6 bine yakın göçmen yaşarken, şehrimizde düzensiz göçle mücadeleye ağırlık verildi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, şehrimizde düzensiz göçle mücadele etkinliğinin artırılarak, yabancıların belgesiz ya da yasa dışı belge ile seyahatlerini önleyecek. Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail […]
Bölge Haberleri - 13 Nisan 2017 12:42 A A

 

Düzensiz Göçle Etkin Mücadele İçin Yabancıların Vize yada İkamet İzin Belgesi ve Pasaport İbraz Etmeleri Gerekecek…

Kırşehir’de çoğunluğu Iraklıların oluşturduğu 6 bine yakın göçmen yaşarken, şehrimizde düzensiz göçle mücadeleye ağırlık verildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, şehrimizde düzensiz göçle mücadele etkinliğinin artırılarak, yabancıların belgesiz ya da yasa dışı belge ile seyahatlerini önleyecek.

Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Emniyet Müdürlüğü’nce alınan karar doğrultusunda vize ve izin belgesi bulunan yabancıların pasaport ibraz etmesi halinde bilet satışı yapılabileceğini bildirdi.

Vali Necati Şentürk oluru ile uygulamaya konulan karar ile Kırşehir’de düzensiz göçle daha etkin mücadele noktasında ülkemizde seyahat eden yabancıların mevcut mevzuata uygun belgelerle seyahat edip etmediklerinin kontrol edilmesi ve yürürlükteki mevzuata aykırı davranışların yasalar çerçevesinde cezalandırılabilmesini ve kontrol altına alınabilmesinin yanı sıra 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında kamu düzeni ve güvenliği açısından yabancıların ülkemizde belgesiz veya yasa dışı belge ile seyahatlerinin önlenmesi amaçlanıyor.

Kırşehir’de faaliyette bulunan seyahat ve araç kiralama firmaları, taksi durakları gibi ulaşım sağlayan firma, şirket ve durakları kapsayan karar ile firmalar Kırşehir sınırlarında şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen yabancılar ile yol güzergahlarında alınan yolcuların kontrollü olması sağlanacak.

Kırşehir’de il sınırları içerisinde seyahat firmalarından bilet talep eden yabancılardan vize/ikamet izin belgesi bulunanlar ile pasaport ibraz edenlere bilet satışının yapılabileceğini belirten Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, “1980’lerden sonra Türkiye; sadece göç veren bir ülke değil göç alan bir ülke konumuna geçmiştir. Küreselleşmenin getirdiği iletişim ve seyahat özgürlüğü tüm dünyada göç hareketliliğinde artışa sebebiyet vermiş Türkiye de bu küreselleşme sürecinden derinden etkilenmiştir. Tüm bu sebepler ülkemizin düzensiz göçle mücadele için stratejiler geliştirmesine, hukuksal reformlar yapmasına ve uluslararası işbirlikleri geliştirilmesine sebebiyet vermiştir. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde alınan karar doğrultusunda kolluk güçleri tarafından gerekli görülmesi halinde denetlemeler yapılacak olup, kolluk güçleri tarafından istenen belgeler seyahat firmaları tarafından ibraz edilecektir” dedi.

Emniyet Müdürü Akyüz, Kırşehir’de il sınırları içerisinde vize ya da ikamet izin belgesi ve pasaportu olmayan veya belgeleri geçersiz olan yabancıların ulaşımını sağlayanlar hakkında Kırşehir Valiliği tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinin “emre aykırı davranış” hükmü doğrultusunda gerekli cezai işlemlerin yapılacağını kaydetti.

BU ARADA İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü de, düzensiz göçle mücadele stratejilerini “Menşe, transit ve hedef ülkelerin ortak bir zeminde buluşarak gerekli hukuksal reformlar düzenlemesi. Devletin bu alanda doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili tüm birimleri ile ulusal ve uluslararası tüm kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması. Sınır güvenliğini arttırıcı tüm tedbirlerin alınması. Çalışma alanında gerekli düzenlemelerin yapılması ve yasadışı istihdamın asgari düzeye çekilmesi. Göçmenlerin statü edinmesi sürecinin hızlandırılması. Göçmen kaçakçılığı gibi organize suçlarla mücadele tedbirlerinin güçlendirilmesi. Düzensiz göçmenleri taşıyanlara yönelik güçlü yaptırımların belirlenmesi. Menşe ülkelerin göç verme nedenlerinin araştırılarak, bu sebeplerin ortadan kalkmasına yönelik projelerin geliştirilmesi” şeklinde belirlemişti.

ÜLKEMİZDE DÜZENSİZ GÖÇ İLE İLGİLİ YASAL GELİŞMELER

Türkiye, “Sınır Aşan Organize Suçlarla Mücadele Sözleşmesi” ile bu sözleşmenin ekleri “Göçmen Kaçakçılığı” ve “İnsan Ticareti” konularını düzenleyen iki adet Protokolü 13 Aralık 2000 tarihinde Palermo’da imzalamıştır.

4 Haziran 2003’te Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle Türk vatandaşı ile evlenen yabancıların Türk vatandaşlığını doğrudan kazanması uygulaması kaldırılmıştır. Bu yolla vatandaşlığın kazanılması için asgari üç yıl evliliğin devam etmesi gerekliliği getirilmiştir. Yapılan bu Kanun değişikliği sadece Türk vatandaşlığı kazanmak adına yapılan anlaşmalı evliliklerin önüne geçilmiştir.

Düzensiz göçün sosyal ve ekonomik alandaki olumsuz yansımalarının başında kaçak çalışma gelmektedir. 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve bu kanunun uygulama yönetmeliği 6 Eylül 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yabancıların kaçak çalışmalarının ve düşük ücretle istihdamının önüne geçilmesi, çalışma amaçlı göçün yasal olarak kontrol ve düzenlenmesi olanağına ulaşılması hedeflenmiştir.

5237 sayılı TCK’nın 79 uncu maddesinde göçmen kaçakçılığı suçu düzenlenmiştir. 20.07.2010 tarih ve 6008 sayılı kanunla suçun, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunacağı ilgili maddeye eklenmiştir.

Türkiye’nin göç alanındaki politikalarını düzenlemek ve göçü daha etkin yönetmek için 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun verdiği yetkiyle İçişleri Bakanlığı bünyesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuş ve 11.04.2014 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu kurumun görevlerinden birisi de düzensiz göçle ilgili gelişmeleri izlemek bu gelişmeler çerçevesinde gerekli tedbirleri almak ve uygulamaktır.

Comments

comments

Bu haber 7396 kez okundu.
Bölge Haberleri - 12:42 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.