Öğretim Üyesi Alınacak

  Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü, Öğretim Üyesi Alınacağını Duyurdu. Başvurular 18 Mayıs 2017 Perşembe Gününe Kadar Yapılabilecek. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 10 yıllık bir bekleyişin ardından ilk öğrencilerinin kaydını alan Tıp Fakültesi’ne de öğretim üyesi alınarak, fakültenin işlevselliği artırılacak. Ahi Evran Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı kanunun 23, 25 ve 26. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu […]
Bölge Haberleri - 10 Mayıs 2017 13:34 A A

 

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü, Öğretim Üyesi Alınacağını Duyurdu. Başvurular 18 Mayıs 2017 Perşembe Gününe Kadar Yapılabilecek.

2016-2017 eğitim-öğretim yılında 10 yıllık bir bekleyişin ardından ilk öğrencilerinin kaydını alan Tıp Fakültesi’ne de öğretim üyesi alınarak, fakültenin işlevselliği artırılacak.

Ahi Evran Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı kanunun 23, 25 ve 26. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca profesör, doçent, yardımcı doçent unvanlarında öğretim üyesi alınacak.

Başvuruda, “Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir). Özgeçmiş. 2 adet fotoğraf. Nüfus cüzdanı sureti. Askerlik durum belgesi. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora). Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için). Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi. Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi (bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar” gerekiyor.

Profesörler 6, doçentler ve yardımcı doçentler 1 adet Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na; diğerleri ilgili birime 4 adet dosya teslim edecekler.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekiyor.

Profesörler ve doçentler daimi statüye atanacak. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 sayılı kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacak. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecek.

Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığı’nda görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirme zorunluluğu bulunuyor.

Eğitim, Fen-Edebiyat, İslami İlimler ile Tıp Fakülteleri ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’na toplam da alınacak 27 öğretim üyesinin unvan ve istenilen özel şartları şöyle:

EĞİTİM FAKÜLTESİ: Profesör Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi, Örgütsel kültür konusunda çalışma yapmış olmak. Doçent Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Türkçe Eğitimi, Türkçe eğitimi alanında doçentlik unvanını almış olmak; Çocuk ve gençlik edebiyatı, okuma eğitimi, değerler aktarımı üzerine çalışmalar yapmış olmak. Yardımcı Doçent Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim, İlkokul fen programlarının değerlendirilmesi üzerine çalışma yapmış olmak. Yardımcı Doçent Temel Eğitim/Okul Öncesi Eğitimi, Okul öncesi dönem çocuklarda erken okuryazarlık becerileri konusunda çalışma yapmış olmak. Yardımcı Doçent Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/Sosyal Bilgiler Eğitimi, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde tarih öğretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ: Profesör Biyoloji/Biyoloji, Bakteriyoloji alanında çalışma yapmış olmak. Doçent Türk Dili ve Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatı, Türk İslam kültüründeki önemli olaylar (Nevruz kutlamaları) ve düşünürler (Ahmed Yesevi, Hacı Bektaş Veli) konusunda çalışma yapmış olmak. Doçent Kimya/Organik Kimya, Tiyokarben kompleksleri ve kiran silanlar üzerine çalışmalar yapmış olmak. Yardımcı Doçent Matematik/Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Çift dizilerin alt dizilerinin toplanabilme özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak. Yardımcı Doçent Moleküler Biyoloji ve Genetik /Moleküler Biyoloji, Aspergillus fumigatus dsRNA mikovirüsleri ve yeni nesil küçük RNA dizileme konusunda çalışma yapmış olmak. Yardımcı Doçent Türk Dili ve Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatı, Mensur

siyasetnameler, Hac manzumeleri ve esma-i hüsna şerhleri üzerine çalışma yapmış olmak. Yardımcı Doçent Türk Dili ve Edebiyatı /Türk Halk Edebiyatı, Halk anlatılarında büyü üzerine çalışmış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ: Yardımcı Doçent Temel İslam Bilimleri /Tefsir, Tefsir ve Te’vil ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU: Yardımcı Doçent Elektronik ve Otomasyon /Mekatronik, Yüksek basınç altında yapısal faz dönüşümleri ve dış manyetik alan varlığında dört boyutlu Ising model konularında çalışması olmak. Yardımcı Doçent Makine ve Metal Teknolojileri/Makine, Kübik spinel bileşiklerin yapısal, elektronik, elastik, titreşim ve termodinamik özelliklerinin incelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ: Profesör Dahili Tıp Bilimleri /Göğüs Hastalıkları, Toplum kökenli pnömonilerde skorlama sistemi ve pulmoner karsinomalar konularında çalışmaları bulunmak. Doçent Dahili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak ve çocuk yoğun bakım konusunda sertifikası olmak. Yardımcı Doçent Cerrahi Tıp Bilimleri /Beyin ve Sinir Cerrahisi, Deneysel kafa travmasında TNF inhibitörlerinin antiödem antienflamatuvar ve nöroprotektif etkisi konusunda çalışmaları olmak. Yardımcı Doçent Cerrahi Tıp Bilimleri /Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kafa travmasında pentoksifilin ve 2-metoksiestradiol’ün HIF-1alfa, TNF-alfa, apopitozis ve telomeraz aktivitesi ile ilişkili genler üzerine etkileri konusunda çalışması olmak. Yardımcı Doçent Cerrahi Tıp Bilimleri /Kadın Hastalıkları ve Doğum, Gestasyonel trofoblastik hastalıklarda endometrial reseptivite üzerine çalışması olması. Yardımcı Doçent Dahili Tıp Bilimleri /Acil Tıp Subaraknoid kanamalı hastalarda kardiak hasar ve serum sitokinler konusunda çalışması olmak. Yardımcı Doçent Dahili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Hipoksik iskemik ensefalopatili yenidoğanlarda sitokin düzeyleri ve adolesanlarda uyku sorunları konularında çalışması olmak. Yardımcı Doçent Dahili Tıp Bilimleri /Nöroloji, Akut inmeli hastalarda koma skorlaması üzerine çalışması olmak ve akupunktur sertifikası olmak. Yardımcı Doçent Dahili Tıp Bilimleri /Radyoloji, Bilgisayarlı tomografinin dansitometri değerinin osteoporoz tanısına katkısı ve endometrioma ve hemorajik over kistlerinde elastography yöntemiyle ultrasound çalışmaları olmak. Yardımcı Doçent Dahili Tıp Bilimleri/Tıbbi Farmakoloji, Uterus düz kas yanıtları üzerine peroksizom-proliferatörlerince aktive olan reseptörlerin etkileri konusunda çalışması olmak. Yardımcı Doçent Dahili Tıp Bilimleri/ Tıbbi Farmakoloji, Gentamisinin böbrek hasarı üzerine L Arginin koruyucu etkisi üzerine çalışma yapmış olmak. Yardımcı Doçent Temel Tıp Bilimleri/Histoloji ve Embriyoloji, Hematolojik maligniteli hastaların eritrosit morfolojileri konusunda çalışması olmak.

Comments

comments

Bu haber 5198 kez okundu.
Bölge Haberleri - 13:34 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.