Geçici Kuran Kursu Öğreticisi Alınacak

  Kırşehir İl Müftülüğü, Geçici Kuran Kursu Öğreticisi Alımı İçin Sınav Yapılacağını Duyurdu. Geçici Kur’an kursu öğreticiliği sınavı, 8 Haziran 2017 tarihinde yapılacak. Başvurular 7 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar yapılabilecek. ARANAN ŞARTLAR 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak. 2) Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön […]
Akçakent - 29 Mayıs 2017 11:01 A A

 

Kırşehir İl Müftülüğü, Geçici Kuran Kursu Öğreticisi Alımı İçin Sınav Yapılacağını Duyurdu.

Geçici Kur’an kursu öğreticiliği sınavı, 8 Haziran 2017 tarihinde yapılacak. Başvurular 7 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar yapılabilecek.

ARANAN ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2) Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

3) En az imam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak.

4) Bayan olmak.

5) Sağlık yönünden Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

6) Diyanet İşleri Başkanlığının ilgi (d) yazısı gereğince. 2016 yılı KPSS’ye (DHBT) girmek şartıyla lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-124, Ön lisans mezunları için KPSSP-123 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP-122 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

2017 yılı Yaz Kur’an Kurslarında Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görev yapmak için sınava girmek isteyen adaylar 7 Haziran 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvuru için gerekli belgeler ile birlikte doğrudan Kırşehir İl Müftülüğü’ne müracaat edecekler. İlçe müftülüklerine yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar başvuru yaparken başvuru belgelerinin tamamının asıllarını İl Müftülüğüne ibraz etmek suretiyle suretlerini de (fotokopi) verecekler.

Kırşehir İl Müftülüğünce 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında geçici olarak görevlendirilen öğreticiler yeni bir sınava tabi tutulmaksızın 2017 yılı yaz Kur’an kurslarında görevlendirilebileceklerinden bu durumda bulunanlar bu sınava müracaat etmeyecekler.

Yarışma sınavı 8 Haziran 2017 Perşembe günü saat 09.00’da Kırşehir İl Müftülüğünde İl Müftülüğü Geçici Öğretici Değerlendirme/Sınav Komisyonu tarafından yapılacak. Sınava müracaat edenlerin fazla olması halinde sınav ertesi günlerde de devam edecek. Yarışma Sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

Kırşehir İl veya İlçe Müftülüklerince 4-6 yaş grubuna yönelik yaz Kur’an kurslarında da sınıflar açıldığı takdirde bu sınavda başarılı olanlar arasında en yüksek puandan başlamak suretiyle görevlendirmeler yapılacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) İş Talep Formu.

2) T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi.

3) En az İmam Hatip Lisesi mezunu olmak şartı ile 2016 KPSS’ye (DHBT) başvururken beyan edilen öğrenim durumunu gösterir mezuniyet belgesinin aslı (Diploma yabancı bir Ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi). Daha sonradan ek öğrenimler bitirilmiş olsa dahi KPSS (DHBT),ye başvururken bey an edilen öğrenim durumuna ait mezuniyet belgesinin mutlaka ibraz edilmesi gerekmektedir.

4) Hafızlık Belgesi (varsa).

5) 2016 yılı KPSS (DHBT) Sonuç Belgesi (60 ve üzeri puan olanlar).

6) Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair yazılı beyanı.

7) 4-6 yaş grubuna yönelik olarak 19 Ocak 2017 tarihinden önce alınan “4-6 Yaş Eğitimi Ve Etkinlikleri (296 saat ve üzeri)” sertifika sahibi olmak (varsa).

Yapılacak sınav ve görevlendirmeler 2017 yılı Yaz Kur’an Kursu için geçerli olup, başka görevlendirilmeler için hak teşkil etmeyecek.

Yapılacak görevlendirmelerde geçici Kur’an Kursu öğreticilerine Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen eğitim faaliyetlerinde uygulanacak ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda belirtilen saatlere göre ek ders ücreti ödenecek. Görevlilerin Sosyal Sigortalar Kurumuna ait primleri tahakkuk edecek ek ders ücretlerinden ilgili mevzuatına göre tahakkuk ve tahsil edilecek.

Kur’un-ı Kerim 100 puan, puanlamaya esas konular ise yüzüne okuma, tecvid, meharic-i huruf ve sıfat-ı huruf, eda-seda, makam, terennüm ve ezber şeklinde olacak.

Kur’an-ı Kerim’den 70 puandan az alan adaylar yeterlilik temel şartını kaybetmiş sayılacaklar.

Sözlü mülakat, Kırşehir İl Müftülüğü’nde 8 Haziran 2017 tarihinde saat 09.00’da yapılacak.

GEÇİCİ ÖĞRETİCİLERİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Geçici öğretici görevlendirmelerinde İnsan kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen usul ve esaslara ek olarak bütün adaylarda öncelikle Kur’an-ı Kerim yeterliliği temel şart olarak aranacak.

4-6 yaş eğitiminde görev alacak öğreticiler: Temel ilmihal bilgisi (30 puan), Çocuk gelişimi ve eğitimi bilgisi (30 puan), Pedagojik formasyon bilgisi (20 puan), Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği (10 puan), Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan). Ayrıca değerlendirmelerde eğitim düzeyleri dikkate alınarak yüz yüze eğitim yolu ile sertifika alanlara öncelik verilecektir.

Engelli eğitiminde görev alacak öğreticiler: Temel ilmihal bilgisi (30 puan), Engelli eğitimi (özel eğitim) bilgisi (30 puan), Pedagojik formasyon bilgisi 120 puan), Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği (10 puan), Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan).

Hafızlık eğiliminde görev alacak öğreticiler: Hafızlığı (50 puan), Temel ilmihal bilgisi (25 puan), Pedagojik formasyon bilgisi (15 puan), Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan). Hafızlık Eğitimi Temel öğretim Programında görev alacak öğreticilerde de hafızlık eğitiminde görev alacak öğreticilerin nitelikleri aranır.

Yüzüne eğitiminde görev alacak öğreticiler: Temel ilmihal bilgisi (50 puan), Pedagojik formasyon bilgisi (30 puan), Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği (10 puan), Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan).

Comments

comments

Bu haber 125666 kez okundu.
Akçakent - 11:01 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.