Kırşehir’de 9. Ulusal Yaşlılık Kongresi

Kırşehir’de Ahi Evran Üniversitesi ve Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği (YASAD) İşbirliği ile Düzenlenen 9.Ulusal Yaşlılık Kongresi, 4-6 Mayıs 2017 Tarihlerinde Gerçekleşecek. Ahi Evran Üniversitesi ve Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği (YASAD) işbirliği ile dokuzuncusu düzenlenen kongre ile ülkemizde yaşlılıkla ilgili konularda çalışan bilim insanı, yerel yönetici, uzman ve uygulayıcıları bir araya getirme, yeni görüşleri tartışma ve […]
Akçakent - 28 Nisan 2017 16:12 A A

Kırşehir’de Ahi Evran Üniversitesi ve Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği (YASAD) İşbirliği ile Düzenlenen 9.Ulusal Yaşlılık Kongresi, 4-6 Mayıs 2017 Tarihlerinde Gerçekleşecek.

Ahi Evran Üniversitesi ve Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği (YASAD) işbirliği ile dokuzuncusu düzenlenen kongre ile ülkemizde yaşlılıkla ilgili konularda çalışan bilim insanı, yerel yönetici, uzman ve uygulayıcıları bir araya getirme, yeni görüşleri tartışma ve yayma doğrultusunda bir ortam hazırlanmış olacak.

2001 yılından bugüne dek düzenli olarak organize edilen ve bu yıl 4-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Kırşehir’de gerçekleştirilecek ulusal çaptaki bu kongre, yaşlının toplumdaki yeri, yaşlı sağlığı, sosyal refah ve yaşlılık, yaşlı işgücü, yaşlı kent-çevre ilişkileri, yaşlı psikolojisi, sosyal hizmet alanı, yaşlılık politikaları ile yaşlılık ve yaşlılığın beraberine getirdiği diğer konuları kapsayacak.

Önceki yıllarda düzenlenen yaşlılık kongreleri Ankara (2), Denizli (2), Karabük, İzmir, Sivas ve Yozgat’ta üniversite, yerel yönetim, STK, TÜBİTAK ve YASAD işbirliği ile gerçekleştirilmişti.

9. Ulusal Yaşlılık Kongresi’nin ana teması ‘Toplumsal Değişim ve Yaşlılık’ olarak belirlenirken, kongrenin ana konularını “Toplumsal Değişim ve Yaşlılık (Kongre Teması)”, “Yerinde Yaşlanma”, “Aktif Yaşlanma”, “Günlük Yaşam Aktiviteleri”, “Yaşlılık Politikaları”, “Sosyal Refah ve Yaşlılık”, “Yaşlı Tüketiciler”, “Rehabilitasyon Hizmetleri”, “Sosyal Hizmet Alanı”, “Ev ve Kurum Bakımı”, “Refah, Bağımlılık, Özerklik ve Bakım”, “Demografi”, “Basamak Sağlık Hizmetleri”, “Yaşlı İşgücü”, “Emeklilik (teoriden kişisel deneyimlere)”, “Mesleki Gerontoloji”, “Yaşlılığa Sistem Yaklaşımı”, “Mekan ve Huzurevi Tasarımı”, “Yaşlı-Kent ve Çevre İlişkileri”, “Konut Tercihleri ve Çevresel Hareketlilik”, “Ergonomi-Geronteknoloji”, “Üçüncü Yaş Turizmi”, “Fiziksel Aktivite ve Egzersiz”, “Beslenme ve Fiziksel Fonksiyon”, “Yaşlılık Hastalıkları: Alzheimer, Felç”, “Refah Teknolojisi ve Demans”, “Yaşlı Psikolojisi”, “Bilişsel Sağlık”, “Yaşlılıkta Stres”, “Sosyal Dışlanma”, “Etkileşim”, “İçinde Yaşlanma”, “Ürün Tasarımı”, “Yaşlılık ve Felsefe”, “Toplumsal Katılım, Ağlar ve Refah” ve yaşlılıkla ilgili diğer konular oluşturuyor.

Kongre Başkanları Doç. Dr. Yener Bektaş ile Doç. Dr. A. Cem Erkman, Düzenleme Kurulu adına yaptıkları açıklamada, “Günümüzde hem dünyada, hem de ülkemizde demografik değişimlerin en dikkat çekici yanı yaşlı nüfusunda gözlenmektedir. Teknolojideki gelişmeler sağlık hizmetlerinin iyileştirilerek daha fazla sayıda insana ulaşmasına olanak sağlamış ve bu durum yaşlı nüfusu ve yaşlı nüfusunun diğer yaş gruplarına oranında artışa neden olmuştur. Popülasyon yaşlanması olarak da bilinen bu olgu, toplumun tüm katmanlarında sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda değişimlerin yaşanmasına yol açmaktadır. Bu değişimler, yaşlılığın beraberinde getirdiği sorunları daha belirgin hale getirmiştir. Yaşlı nüfusun dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı biçimde artması, yaşlıların sosyal, ekonomik, psikolojik ve fizyolojik sorunlarının gittikçe ağırlaşması, yaşlılık konusunun zaman yitirmeden ele alınmasını ve ulusal politikalar oluşturulmasını gerekli kılmaktadır” dediler.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde 4 Mayıs 2017 Perşembe Günü 08.00-16.00 saatleri Arasında Kayıtlar Alınacak.

Açılışta Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Yener Bektaş, YASAD Başkanı Doç. Dr. Şahin Kapıkıran, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir Valisi Necati Şentürk’ün konuşmaları yer alacak.

Müzik dinletisi ile devam edecek açılış programında davetli konuşmacı olarak kongrede yer alacak olan Namık Kemal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alpay Hekimler “Yaşlılara Yönelik Bir Sosyal

Politika Aracı Olarak Bakım Sigortası: Federal Almanya Örneği”, İran Urmiye Üniversitesi’nden Dr. Sakineh Nouri Saeidlou “Yaşlanma ve Beslenme: Küresel Bir Meydan Okuma” konulu konuşmalarını yapacaklar.

İki günde toplam 9 oturumun gerçekleştirileceği kongrenin ilk oturumu 4 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 13.00’te başlayacak.

Kongrenin 1. oturumda Namık Kemal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alpay Hekimler’in oturum başkanlığında “Yaşlılık Politikaları”, Ahi Evran Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Gökbel’in oturum başkanlığında “Yaşlılık ve Felsefe”, Pamukkale Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nihal Büker’in oturum başkanlığında “Mesleki Gerontoloji”; 2. oturumda Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Velittin Kalınkara’nın oturum başkanlığında “Toplumsal Değişim ve Yaşlılık”, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aylin Görgün Baran’ın oturum başkanlığında “Yaşlı Psikolojisi”, Pamukkale Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şahin Kapıkıran’ın oturum başkanlığında “Basamak Sağlık Hizmetleri”; 3. oturumda Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Zafer Danış’ın oturum başkanlığında “Toplumsal Değişim ve Yaşlılık”, Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Fatma Arpacı’nın oturum başkanlığında “Sosyal Dışlanma ve Yaşlılık”, Cumhuriyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Hüseyin Başıbüyük’ün oturum başkanlığında “Yaşlılık ve Beslenme”; 4. oturumda Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hülya Öztop’un oturum başkanlığında “Toplumsal Değişim ve Yaşlılık”, Ahi Evran Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yener Bektaş’ın oturum başkanlığında “Aktif Yaşlanma”, Cumhuriyet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gülüşan Özgün Başıbüyük’ün oturum başkanlığında “Fiziksel Aktivite ve Egzersiz” ana başlığında sunumlar yapılacak.

Ahi Evran Konferans Salonu, Aşık Paşa Salonu ve Muharrem Ertaş Amfisi’nde gerçekleştirilecek Ulusal Yaşlılık Kongresi’nin ikinci günü olan 5 Mayıs 2017 Cuma günkü oturumları da 5. oturum Aksaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Güzin Demirkan Türel başkanlığında “Yaşlı-Kent ve Çevre İlişkileri”, Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Zencir başkanlığında “Yaşlılarda Sağlık ve Sosyal Bakım”, Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayşe Canatan başkanlığında “Sosyal Dışlanma”; 6. oturum Kocaeli Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Sibel Demirarslan başkanlığında “Yaşlı-Kent ve Çevre İlişkileri”, Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Zencir başkanlığında “Yaşlılarda Sağlık ve Sosyal Bakım”, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sibel Erkal başkanlığında “Sosyal Hizmet Alanı”; 7. oturum Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mükerrem Arslan başkanlığında “Mekan ve Huzurevi Tasarımı”, Pamukkale Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kadir Özkaya başkanlığında “Ev ve Kurum Bakımı”, Kırıkkale Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hande Şahin başkanlığında “Sosyal Hizmet Alanı”; 8. oturum Pamukkale Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şahin Kapıkıran başkanlığında “Yerinde Yaşlanma”, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Timur Gültekin başkanlığında “Fiziksel Aktivite ve Egzersiz”, Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Zencir başkanlığında “Sosyal Refah ve Yaşlılık”; 9. oturum Karabük Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gülay Günay başkanlığında “Yaşlılık ve Diğer Konular”, Ahi Evran Üniversitesi’nden Doç. Dr. A. Cem Erkman başkanlığında “Yaşlılık ve Antropoloji”, Adnan Menderes Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sema Oğlak başkanlığında “Yaşlılık ve Diğer Konular” ana başlıklarında sunumlar gerçekleştirilecek.

Kongrede bildiri sunumlarının ardından 5 Mayıs Cuma günü 16.30-20.00 saatleri arasında Japon Bahçesi ve Kaman-Kalehöyük Arkeoloji Müzesi gezilecek. Kongre katılımcıları 6 Mayıs 2017 Cumartesi günü de 07.00-22.30 saatlerinde Kapadokya gezisinde birlikte olacak.

Comments

comments

Bu haber 10664 kez okundu.
Akçakent - 16:12 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.