KOP Eylem Planı Çalıştayı Yapıldı

  Kırşehir’in Daha Dengeli Ve Topyekun Kalkınma Vizyonu İle Varlık Ve Zenginlikleri Ortaya Çıkarılacak… Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı görev sahasına geçtiğimiz yıl dâhil edilen Kırşehir önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıda Kırşehir ve KOP Eylem Planı proje önerileri masaya yatırıldı. Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda […]
Akçakent - 13 Nisan 2017 15:08 A A

 

Kırşehir’in Daha Dengeli Ve Topyekun Kalkınma Vizyonu İle Varlık Ve Zenginlikleri Ortaya Çıkarılacak…

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı görev sahasına geçtiğimiz yıl dâhil edilen Kırşehir önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıda Kırşehir ve KOP Eylem Planı proje önerileri masaya yatırıldı.

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen KOP Eylem Planı Çalıştayına Vali Necati Şentürk, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kaymakamlar, KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan, daire müdürleri ile ilgili kurum amirleri katıldı.

“KOP İDARESİ İLE İŞBİRLİĞİ HALİNDEYİZ”

Toplantıya ev sahipliği yapan Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversite olarak KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) kapsamına dahil olduklarını, bölgenin diğer üniversiteleri ile birlikte KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen projelerde yer aldıklarını söyleyerek, “KOP’un üniversitemizi destekleyeceği çalışmalar yapmaktayız. Bu kapsamda 24 Mayıs 2017 tarihinde UNİKOP-KOP İdaresi işbirliği ile birlikte Jeotermal Çalıştayını üniversitemizde düzenleneceğiz. KOP İdaremiz ile yakın diyalog halindeyiz, üniversitemizin özellikle pilot üniversite seçildikten sonra oluşan projelerini idaremiz ile paylaştık. Üniversitemizin özellikle pilot üniversite olarak seçilmesinden sonraki projelerini KOP ile koordineli bir şekilde yürütmekteyiz. Bugün de bu projeler masaya yatırılacak” dedi.

“KIRŞEHİR’İN POTANSİYELİNİ YANSITMAK İSTİYORUZ”

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Kırşehir’in KOP Bölgesine dahil edilmesiyle birlikte başlatılan KOP Eylem Planına entegrasyon sürecinde yerel yönetimler ve merkezi kurumlardan gelen proje önerilerinin kapsamlı bir şekilde tartışılacağını, 2014-2018 yılları arasını kapsayan ilk Eylem Planında yer alan 243 proje ve yaklaşık 10 milyar liralık kaynak tutarının artırılması için çaba harcadıklarını söyledi.

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, “Doğal güzellikleriyle nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, Cacabey, Aşık Paşa gibi gönül erlerinin, Neşet Ertaş’ın memleketi, Ahi Evran-ı Veli’nin öncülüğünde yüzyıllara ışık tutan Ahilik kültürünün beşiği olan, tarih ve kültür kenti Kırşehir’de yapılan yatırımları önemsiyoruz. Ülkemizde bölgesel işsizliğin giderilmesi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması her zaman önemli bir konu olmuştur. Bu konu kalkınma planlarının ve hükümet politikalarının önceliği konumundadır. Gelir düzeyi düşük bölgelerimizin şartlarını iyileştirerek rekabet ortamında yerlerini almaları adına çalışmalar yapıyoruz. Bu anlayışla, bölgelerimizin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirecek bir politika izlemekteyiz. Bugünkü çalıştayda, Kırşehir’in sahip olduğu potansiyeli nasıl harekete geçirilip Kırşehir’in kalkınmasına ne gibi katkılarda bulunulur, bunları ele alacağız” dedi.

Bölge Kalkınma İdarelerinin görece az kalkınmış bölgelere yönelik, görev sahalarında bulunan illerdeki kamu yatırımlarının önceliklendirilmesi, daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi konularında görev yürüttüklerini kaydeden Başkan Bostancı, bu kapsamda öncelikli yatırımların gerektirdiği araştırma, planlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerinin idare tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu görevleri yerine getirirken başvurduğumuz en temel araç yine İdarelerimiz tarafından hazırlanan eylem planlarıdır. 2014-2018 dönemi için eylem planları hazırlanmış ve Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulunun onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi” dedi.

Başkan Bostancı, “Onuncu Kalkınma Planı ile birlikte daha da pekişen ve daha dengeli ve topyekun kalkınma vizyonu ile ortaya konulan yeni bölgesel gelişme anlayışının temelinde bölgelerimiz ve coğrafyamız bir yük olarak değil, varlık ve zenginlik olarak görmek yer almaktadır. Gelir düzeyi düşük bölgelerimizin şartlarını iyileştirerek, onların ulusal kalkınma sürecine ve rekabet gücümüze katkı sağlamaları yeni yaklaşımın temel hedefini oluşturmaktadır. Bu amaçla, bölgelerimizin sahip olduğu değerleri ve mevcut potansiyellerini harekete geçirmek üzere bölgelerimize özgü, farklı nitelikte politikalar geliştirilmekte, İnsan odaklı ve bütüncül programlar ile yol haritaları niteliğindeki planlar hazırlanmaktadır. 2017 yılı içerisinde tamamlamayı planladığımız yeni illerin KOP Eylem planına entegrasyonu süreci ile yeni illerimizde yatırımcı kuruluşlarımız tarafından yürütülmekte olan projelere ek kaynak tahsisatı sağlanmasını, yeni projelerin yatırım programına dahil olmasını amaçlıyoruz. Eylem Planlarının en önemli özelliği soyut öneriler değil eylem ortaya koymaları ve somut projeler içermeleridir. Başkanlığımızca 2016 yılında aktarılan 900 bin TL ödenek ile Boztepe İlçesinde İl Özel İdaremizce inşası gerçekleştirilecek olan 240 hektar alanlık Boztepe Sulama Projesi ile Kırşehir’de KÖSİP uygulanmaya başlanmıştır” şeklinde konuştu.

“KIRŞEHİR’İN KOP GÖREV ALANINA DAHİL EDİLMESİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Kırşehir’in sahip olduğu kültürel zenginliklerin bu toplantı sonrasında daha iyi ele alınarak değerlendirileceğini belirten Kırşehir Valisi Necati Şentürk, “Kırşehir’de neler yapılabileceğini ve yerel potansiyelin seviyesini bu çalıştaydan sonra daha da iyi anlayacağız. Konya Ovası Projelerinin esas gayesi, yerel potansiyeli tespit ederek harekete geçirmektir. Bütün kamu kurumlarını, özel sektörü, sivil toplum kuruluşlarını kapsayan proje ile kalkınma seferberliği yapmak amaçlanıyor. Böylelikle hem ulusal düzeyde hem de yerelde rekabet meydana getirerek yenilikleri meydana çıkarmak ve refahı artırmak hedefleniyor. Kırşehir, bu projelerde ana başlıklar altında değerlendiriliyor. Birincisi, tarım ve sulama konusu. İlimizin kalkınmasının büyük kısmı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Sulanabilir topraklarımızın % 9 gibi çok az bir bölümü sulanabiliyor. Göletlerimizin çoğunu kullanamıyoruz. KOP ile bu sorunların çözüleceğine inanıyorum. İkinci konu, kültür ve turizm. Bu konuda da iddialı olduğumuzu, büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Dünya ölçeğinde önemli yerleri olan kültürel değerlere sahibiz. Ülkemizde Allah dostlarına, mutasavvıflara, şairlere, düşünürlere Kırşehir kadar sahip başka bir il yoktur. Bu kültürel zenginliğimizi ve sağlık turizmini iyi değerlendirmemiz gerekmektedir. Kırşehir, jeotermal kaynakları bakımından da oldukça zengin bir ildir. Fakat kaynaklarımızı iyi bir şekilde değerlendiremiyor ve yatırıma dönüştüremiyoruz. Bu konuda Eylem Planı içerisinde önemli projeler yapılmaktadır. Bu çalıştayın memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından üç ayrı grupta düzenlenen çalıştayda katılımcılar; “Tarım-Sulama”, “Kültür-Turizm-Sosyal” ve “Ekonomik Kalkınma-Altyapı” gibi konu başlıkları altında paydaş kurumlarında katılımı ile moderatörler eşliğinde proje önerilerini masaya yatırma imkanı buldu.

 

 

 

Comments

comments

Bu haber 6980 kez okundu.
Akçakent - 15:08 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.